Bájná a památná hora Říp

Tým rezidence Břetislavka vám přináší další tip na vaše poznávací toulky po české zemi. V minulém příspěvku jsme vás lákali do Mělníka. Toto historické město nabízí nespočet malebných zákoutí a úchvatných výhledů na soutok Labe a Vltavy či do okolní rovinaté přírody, kterou narušuje pouze jediný vrcholek. A tím je blízká bájemi opředená hora Říp.

Čedičový kužel

Nebo chcete-li středočeský Olymp či srdce národa českého – tímto vším je nevelký čedičový vrch, který vystupuje pouhých 200 metrů nad okolní rovinu Polabské nížiny. Necelých 20 km od Mělníka, přibližně 5 km od Roudnice nad Labem. Na horu Říp vede nespočet turistických tras. Snad nejpohodovější je ta červená ze severu – z vesničky Rovné. Z parkoviště příjemným stromořadím pod samotný zalesněný kopec, pak už jen kousek stinnou lesní stezkou a za necelou hodinku dorazíte k románské rotundě sv. Jiří a sv. Vojtěcha – jedné z nejznámějších kulturních památek Čech.

Pověst o praotci Čechovi

Podle kronikáře Dalimila ze 14. století je právě toto místo, které jako první osídlili Slované. Praotec Čech se svým bratrem Lechem opustili svou rodnou zemi, která se potácela v krvavých bojích, aby nalezli klidnější, kde by se mohli usadit. Nakonec došli až na horu Říp a okolní krajina je natolik uchvátila, až Čech pronesl památnou větu: „To je ona, země zaslíbená, mlékem a strdím oplývající.“ Dlouhou cestou znavený lid se zaraduje a v nadšení, že je konec útrapám, zvolá: „Tvým, tvým jménem nechť sluje.“ A od té doby se tomu tady říká Čechy.

Právě z úpatí hory Říp nad obcí Ctiněves se 10. května 1868 vylomil základní kámen pro Národní divadlo. Tuto akci provázela velká sláva.

Kouzelné místo vás okouzlí nejen svou historickou atmosférou, příjemná procházka na kopec vás odmění i pěknými výhledy do širého okolí.

Rezidence Břetislavka vám přeje krásné počasí bez mráčku na cestování po České republice.

Mělník: město Přemyslovců

Nad soutokem Labe a Vltavy vzniklo již v 9. století slovanské hradiště. Městem se Mělník stal dle prvních písemných pramenů až díky Přemyslu Otakaru II. roku 1274. Krásné historické město prostírající se na slunné teplé vyvýšenině středočeského kraje láká nejen díky historií či úchvatnému pohledu na splynutí dvou českých nejznámějších řek, ale rovněž díky přírodním i technickým zajímavostem.

Zámek a vyhlídka

Ať již se vydáte do Mělníka z jakékoliv světové strany, autem či třeba na kole z Prahy příjemnou cyklostezkou podél Vltavy, jako první vás upoutá dominanta města v podobě zámku. Původně románský hrad byl obývaný manželkami a vdovami českých králů, v renesanční zámek se proměnil v 16. století. Při prohlídce zámku se podíváte i do podzemních vinných sklepů, které jsou protkány pod téměř celým zámkem. Na zámecké terase se pak při skleničce nejznámějšího mělnického vína Ludmila – pojmenovaném po svaté Ludmile (asi 860–921), babičce svatého Václava a zakladatelce mělnických vinařských tradic, můžete pokochat úchvatným pohledem na soutok Labe s Vltavou či výhledem po okolí na posvátnou horu Říp.

Mělnické podzemí s nejširší studní

Souběžně s výstavbou města vznikalo od konce 13. století mělnické podzemí. Chodbový systém, který vznikal především pod domy okolo náměstí v hloubce 8-10 metrů pod dnešním povrchem, sloužil jako skladový prostor, ale rovněž jako možné útočiště před požárem nebo nájezdy nepřátelských vojsk. V současnosti je zpřístupněna pouze část podzemí, které vede ke studni, která v té době byla jediným zdrojem pitné vody pro město. Studna je hluboká 54 m a její průměr v nejširším místě 4,54m jí činí nejširší známou studní v České republice.

Technické památky

Mezi zajímavosti patří v Mělníku rovněž hydroelektrárna Miřejovice ze začátku minulého století. Architektonicky působivě řešená technická památka je dodnes v provozu.

A další unikátní stavbou je zdymadlo Hořín na vltavském kanále Mělnik – Vraňany, který byl vybudován ke zkrácení lodní cesty po Vltavě. Plavební komory vyrovnávají spád Vraňanského jezu 8,5 m.

Město Mělník vás rozhodně okouzlí a stojí za to, najít si čas na výlet a prozkoumání tohoto vinařského ráje.

Rezidence Břetislavka vám přeje plno sluníčka při toulkách českou zemí.

Mělník: Pohlédněte z výšky na soutok Labe s Vltavou

Navštivte Mělník, pohled na soutok Labe v Vltavou je nezapomenutelný

K Praze neodmyslitelně patří Vltava. Řeka, která dotvářela historii české metropole. Řeka, kterou opěvovali již v dávných dobách významní umělci. Řeka, která se nedaleko za Prahou vlévá na jednom pohádkovém místě do Labe. Tentokrát vás zveme do Mělníka, kde budete mít z úpatí vinohradu z terasy mělnického zámku úchvatný pohled na soutok dvou nejvýznamnějších českých řek – soutok Labe s Vltavou.

Místo, kde se vlévá Vltava do Labe

Soutok Labe s Vltavou rozhodně patří k zajímavým a zároveň významným místům, které stojí za to navštívit. Krásný pohled na soutok řek nabízí takzvaná Vrázova vyhlídka, která se nachází v bezprostřední blízkosti mělnického zámku. Z tohoto místa můžete obdivovat kromě řek také prosluněnou vinici svaté Ludmily z dob Karla IV. a posvátnou horu Říp.

Zdymadlo v Hoříně

Na vltavském plavebním kanále, který vidíte z vyhlídky téměř před sebou a často je mylně považován za Vltavu, je k vidění zajímavá technická památka – zdymadlo v Hoříně, které slouží od roku 1905. Tato stavba pomáhá překonat lodím 8,5metrový výškový rozdíl Vraňanského jezu.

Podél Vltavy na kole

K soutoku Labe s Vltavou se za pěkného počasí vydejte na kole po cyklostezce podél toku Vltavy příjemnou 50 km stezkou. Stačí se přívozem svézt na druhý břeh řeky a vydat se vlevo po stezce A2 ven z Prahy. Další variantou je o něco kratší cesta s nějakou z mnoha pravidelných linek hromadné dopravy či autem.

A naopak pro ty nejzdatnější máme výzvu. Z Mělníka podél Vltavy se dostanete na kole po cyklostezce až do Drážďan.

Rezidence Břetislavka vám přeje mnoho krásných okamžiků při objevování České země.